top of page

Naše společnost se zaměřuje na individualizovanou výuku a je specialistou na veřejné a firemní kurzy. 

Většina kurzů je určena pro všechny zájemce bez ohledu na vstupní znalosti a věk.

 


MOŽNÉ FORMY VÝUKY 

  • denní

  • večerní

  • víkendová

  • online

 


STANDARDNÍ HODINY

  • pro předškoláky: 45 - 60 min. s pětiminutovou přestávkou

  • pro mladší školáky: 45 min. bez přestávky nebo 60 min s 5min. přestávkou

  • pro školáky a studenty: 60 min s 5min. přestávkou nebo 90 minut s 5min. přestávkou po 45 min. výuky.

  • pro dospělé: 60 min. bez přestávky nebo 90 min. s 5min. přestávkou

 

JAZYKOVÉ KURZY PRO FIRMY A ÚŘADY

Zajišťujeme výuku jazykových kurzů pro firmy, úřady a organizace přímo v prostorách zákazníka nebo v prostorech naši firmy. Ceny a podmínky jsou stanoveny dle individuální domluvy. 
 

OBCHODNÍ RUŠTINA

Kurz obchodní ruštiny, němčiny, italštiny probíhá pouze v individuální formě.

DOUČOVÁNÍ (pouze čeština pro cizince a ruština)

Pro žáky ZŠ, SŠ a gymnázií s možnosti pravidelného celoročního individuálního doučování.

 

VÝHODY INDIVIDUÁLNÍHO DOUČOVÁNÍ 
Lektor se věnuje pouze jednomu žákovi a přesně ví, co dítě potřebuje vysvětlit nebo naučit.

Odstraňuje slabá místa ve znalostech dítěte jedno po druhém a voli optimální tempo výuky s ohledem na jeho individuální potřeby.

 

Dle požadavků doučujeme podle ŠVP na základě učebnic a výukových materiálů třídy žáka.   

Kurzy a školení

Základy češtiny pro malé a velké cizince.

Příprava na nástup do ZŠ a SŠ pro Ukrajince.

Výuka hry na klavír pro děti i dospěli všech úrovni pokročilosti. Přizpůsobíme výuku vašim potřebám!

D I V A D E L N Í   P Ř Í P R A V A 

(  D Ě T I  6 - 1 7  L E T )

Naučíme vás základům hereckého projevu

a zařadíme do svých divadelních projektů. 

KURZY A ŠKOLENÍ

Moderní, záživná a kvalitní výuka italského jazyka včetně konverzaci s rodilým mluvčím. 

Elektronické klávesy jako další možnost hudebního vzdělávání s možnosti výuky

ve dvojicích. 

Kurz pro dívky a ženy, které chtějí vždy být IN!

Účast na módních přehlídkách a módních akcích. 

Výuka rodilou mluvčí s mnohaletými zkušenostmi. Příprava na maturitu z ruského jazyka. 

Doučování ruštiny a čeština pro cizince pro ZŠ, příprava na maturitu pro studenti SŠ.

Focení jednotlivců, párů, rodin, modelek a skupin. 

Zaznamenáme vaše nezapomenutelné okamžiky!

Naše jazykové a umělecké centrum je místem, kde se lidé chtějí, milují a umí se vzdělávat.

bottom of page