top of page
Image by Clark Van Der Beken

Doučování žáků a studentů ZŠ a SŠ

Ruský jazyk pro ZŠ a SŠ včetně maturantů

Potřebuje vaše dítě zlepšit své známky z ruštiny na základní škole?

Potřebujete se dobře připravit na přijímačky a/nebo maturitu z ruského jazyka?

Studujete vysokou nebo střední školu a mate potíže s ruštinou?

Pomůžeme vám s tím! 

Naše společnost nabízí individuální a skupinové doučování ruštiny pro žací a studenty základních, středních

a vysokých škol. 
K dispozici jsou zkušení lektoři a moderní systém výuky.
Poskytujeme jak individuální doučování ruského jazyka na míru, tak i skupinové lekce. Skupiny se skládají ze zájemců stejné úrovně znalostí jazyka, maximální počet posluchačů je 4 osoby.
V průběhu individuální výuky se lektor věnuje vždy pouze žakovi nebo studentovi. Ve skupinové hodině lektor zapojuje do aktivní výuky všechny členy skupiny. 

Rádi Vám pomůžeme nastavit správnou délku kurzu i intenzitu lekcí tak, abyste dosáhli skvělých výsledků.
V případě individuální výuky nemusíte čekat na termín otevření kurzu - stačí se domluvit osobně s vedením naši společnosti.

 

Doučování českého jazyka pro cizince

Jste cizinec/ka a máte dítě, které navštěvuje českou školu?

Má vaše dítě potíže s porozuměním českého jazyka?

Jste cizinec studující na české střední nebo vysoké škole?

Trápí Vás vaší nedostatečná znalost českého jazyka?

Zde je řešení vašeho problému!

Nabízíme kvalitní doučování českého jazyka pro cizince z řad školáků a studentů.

Co u nás najdete:

  • perfektní lektoři

  • jedinečná metoda, která je vypracovaná na základě zkušeností našich lektorů

  • příjemné, přátelské prostředí

  • motivující způsoby, jak se zapojit do výuky cizího jazyka

Репетиторство по чешскому языку для иностранцев

 

Ваш ребенок-иностранец ходит в чешскую школу и у него проблемы с изучением чешского языка? Вы иностранец, обучающийся в чешской средней школе или в чешском ВУЗе? Вас не устраивает уровень Вашего знания чешского языка?

У нас Вы найдёте самое лучшее решение этой проблемы!

Предлагаем высококачественное репетиторство по чешскому языку для иностранцев из числа школьников

и студентов.

 

Что у нас найдёте:

  • прекрасные учителя

  • уникальный метод, который основан на опыте наших лекторов

  • приятная, дружелюбная обстановка

  • мотивирующие способы вовлечения в изучение иностранного языка

 

Наш профессионализм, качество обучения, индивидуальный подход с учётом психологических и возрастных особенности личности – залог успеха в освоении программного обучения чешскому языку в школе или в ВУЗе.   

Мы будем рады помочь вам установить правильную продолжительность курса и интенсивность занятий

для достижения высоких результатов. 

В случае индивидуального обучения вам не надо ждать открытия курсов. Обратитесь к руководству нашего центра  по телефону или напишите сообщение о своих пожеланиях и намерениях по вопросу индивидуальных занятий.

В случае группового репетиторства необходимо выяснить дату открытия курса и количество участников в группе. Пожалуйста, примите во внимание, что максимальное количество в языковой группы составляет

4 человека.

bottom of page